poprzedni
następny
zobacz
pobierz

Zakres prac BBR:

  •  koncepcja montażu konstrukcji mostów metodą podnoszenia wraz  ze sposobem połączenia ich z pylonami
  • projekt technologiczny i wykonawczy
  • kompleksowe wykonanie operacji podnoszenia
  • kompleksowe wykonanie połączenia 4 mostów z pylonami 

Podstawowe dane realizacyjne:

  • podniesienie 4 mostów (każdy o wadze ok. 780t i rozpiętości ok. 40m) na wysoko ok. 25m
  • do podniesienia wykorzystano czteropunktowy zestaw siłowników hydraulicznych

 
Żelbetowe konstrukcje mostów wykonano na rusztowaniach o wysokoci ok. 3m nad poziomem zerowym. Po uzyskaniu przez betonu wymaganej wytrzymałoci rusztowania zwolniono, a elementy oparto na stalowych konsolach mocowanych do ścian pylonów. Konsole mocowano do elementów pylonów za pomoc prętów sprężających z sił naciągu dobraną tak, aby możliwie maksymalnie wykorzysta efekt siły tarcia na styku z betonem pylonu. Podparcie konsolami umożliwiło relaksację konstrukcji – elementy były tymczasowo podparte przez 1 miesiąc umożliwiając swobodne ugięcie. Zabieg ten był konieczny aby zapewni właściwe warunki późniejszego, docelowego połączenia mostów z pylonami. Ugięcie mostu powoduje duże wychylenia ścian skrajnych mostu, a w konsekwencji zmian kąta między dyblem a łożyskiem, co mogłoby doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnych któw obrotu łoysk.

 

Dopiero po „zrelaksowaniu”, mosty zostały podniesione. Operacje podnoszenia konstrukcji przeprowadzono za pomoc czteropunktowego zestawu siłowników hydraulicznych. Jako liny none wykorzystano 4 wiązki 19 kompaktowych splotów o polu przekroju 165mm2, wytrzymałoci charakterystycznej na rozciąganie stali 1820MPa oraz wartości charakterystycznej siły zrywającej 300kN. Zestaw hydraulicznych 4 siłowników, głowic samoprzekatwiajcych oraz pomp zasilających był całkowicie zsynchronizowany i operowany z pulpitu sterowniczego przez 1 operatora. Hydrauliczny zestaw podnoszący oparto na indywidualnie zaprojektowanej konstrukcji stalowej, zamontowanej na szczycie pylonów. Czerwiec Do docelowej stabilizacji i łożyskowania konstrukcji mostów zastosowano indywidualnie zaprojektowane dyble wykonane ze stali nierdzewnej, przekazuje obciążenia z mostu, poprzez łożyska garnkowe na ściany pylonów. Do połączenia każdego mostu wykorzystano 12 dybli (po 6 szt. na kada stron mostu), których łączna nono jest nie mniejsza ni 19 845kN. Zastosowany system oparcia i łożyskowania mostów zapewnia kontrolę nad występującymi w trakcie budowy i eksploatacji obiektu odkształceniami termicznymi oraz reologicznymi, zarówno liniowymi jak i kątowymi. 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Dowiedz się więcej: Cookies