:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::systemy sprężenia
łożyskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
BBR Polska
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatności


PROJEKTOWANIE


Parametry wpływające na projektowanie:

 siatka (rozstaw) słupów
 przekrój słupów
 rozmiar płyty (ilość pól)
 grubość płyty
 obciążenia
 klasa betonu

Wzrost wytrzymałości stropu na przebicie:

 cięgna w obrębie obszaru przebicia redukują naprężenia ścinające w wyidealizowanym cylindrze przebicia
 składowa pionowa od sprężenia w tych obszarach może być dodana do wytrzymałości betonu na przebicie
 cięgna umieszczone na zewnątrz wyidealizowanej granicy przebicia nie mają wpływu na wytrzymałość na ścinanie płyty

Stropy płaskie sprężane w pasmach podporowych:

 pasmowe sprężenie nad słupami wywołuje ujemne momenty przęsłowe i dodatnie momenty nad podporami
 zestawienie efektu wywołanego obciążeniami stałymi i sprężeniem w paśmie nad kolumnami prowadzi do zrównoważenia momentów. Otrzymujemy równomierne rozłożenie momentów o małej wartości na powierzchni płyty
 wytrzymałość stropu na przebicie jest zwiększona dzięki siłom od sprężania występującym w obrębie strefy przebicia

1 :: 2 :: 3 :: 4 :: [5] :: 6


zbrojenie stropu kablobetonowego

przykład realizacjiprzykład realizacji
wykres momentów od ciężaru własnegoschemat układu kabli w stropie
:: e-kontakt ::