:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::systemy sprężenia
łożyskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
BBR Polska
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatności


Zalety stropów sprężanych (przewaga nad żelbetowymi) wykonywanych na mokro:

 uzyskiwanie większych rozpiętości
 redukcja grubości płyty
 redukcja rys i ugięć
 wzrost wytrzymałości na przebicie, kiedy cięgna są skoncentrowane w pasmach nad podporami
 redukcja wysokości kondygnacji
 szybsze wykonawstwo
 lepsza wodoszczelność

Te zalety mogą mieć znaczący wpływ na oszczędność w kosztach całkowitych, np. w sytuacji, kiedy wysokość budynku jest ograniczona i możliwość uzyskania niższych kondygnacji, daje możliwość wbudowania większej ich liczby

Układ cięgien:

 cięgna w pasmach nad słupami
 cięgna równomiernie rozłożone na szerokości płyty
 cięgna w pasmach nad słupami i równomiernie rozłożenie na szerokości płyty
 sprężanie jednokierunkowe lub dwukierunkowe

Zaleca się aby:

 cięgna były stosowane w dwu prostopadłych kierunkach dla otrzymania jednolitej elastycznej powłoki
 efektywne ściskanie wywołane sprężeniem powinno wynosić przynajmniej 0.7N/mm2
 ilość i profil cięgien powinny być dostosowane do zmieniającej się rozpiętości dla dostarczenia wymaganej siły ściskającej dla każdej rozpiętości

1 :: 2 :: 3 :: [4] :: 5 :: 6


zbrojenie stropu kablobetonowego

przykład realizacjiprzykład realizacji
wykres momentów od ciężaru własnegoschemat układu kabli w stropie
:: e-kontakt ::