:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::systemy sprężenia
łożyskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
BBR Polska
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatności


Zastosowanie

Ze względu na rodzaj obiektów:

 budynki użyteczności publicznej
 parkingi
 centra handlowe
 szpitale
 budynki mieszkaniowe
 budynki przemysłowe

Ze względu na sposób wykonania

 wykonywane na mokro
 wykonywane z elementów prefabrykowanych
 metoda łączona - wykonywane częściowo na mokro, częściowo prefabrykowane

Ze względu na konstrukcję

 posadzki
 stropy
 płyty fundamentowe

Efekt sprężania:

 ściskanie płyty
 „odciążenie” w przęsłach
 równoważenie obciążeń stałych ze zmiennymi
 redukcja naprężeń rozciągających w betonie
 momenty zginające „odwrotne” (wywołane ograniczeniem zginania, skrócenia, ugięcia i obrotu płyty)

Efekty spowodowane skróceniem sprężystym betonu są zazwyczaj znikome, jeżeli poziom sprężenia nie przekracza 2N/mm2

1 :: 2 :: [3] :: 4 :: 5 :: 6


zbrojenie stropu kablobetonowego

przykład realizacjiprzykład realizacji
wykres momentów od ciężaru własnegoschemat układu kabli w stropie
:: e-kontakt ::