:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::systemy sprężenia
łożyskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
BBR Polska
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatności
informacje ogólne


  • zminimalizowanie przemieszczeń kotwionej konstrukcji od obciążeń użytkowych

  • możliwość kontroli przyrostu odkształceń oraz sił w kotwionej konstrukcji

  • możliwość weryfikacji założonych charakterystyk gruntu oraz kotwi w trakcie ich wykonywania.


Jeśli jest to wymagane kotwie BBR mogą być:
  • izolowane elektrochemicznie co eliminuje możliwość powstania prądów korozyjnych

  • wykonane w sposób pozwalający na kontrolę i/lub regulację siły w trakcie eksploatacji

  • wykonane tak, aby możliwe było ich usunięcie.


Brak możliwości usunięcia kotwi, szczególnie w terenie gęstej zabudowy miejskiej, bywa powodem rezygnacji przez projektantów i wykonawców z wyboru tego sposobu stabilizowania ścian wykopów wielkogabarytowych. Technologie BBR umożliwiają pokonanie tego problemu gwarantując całkowite usuniecie stali sprężającej kotwi, w tym również ze strefy buławy. Z drugiej strony możliwość odizolowania elektrycznego kotwi pozwala na bezpieczne jej użytkowanie w przewidzianym okresie eksploatacji. Ma to szczególne znaczenie w wypadku stosowania kotwi trwałych (permanentnych). Na życzenie udzielimy wszelkich informacji na temat szczegółów technicznych kotwi splotowych BBR CONA Sol, kotwi drutowych BBR V lub BBR CFRP, jak też prętowych Macalloy.

1 :: 2 :: [3]


typowe zastosowanie kotew gruntowych

stabilizacja ścian wykopustabilizacja zbocza
:: e-kontakt ::