:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::systemy sprężenia
łożyskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
BBR Polska
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatności
informacje ogólne


Cel zastosowania dzieli kotwie na:
  • tymczasowe

  • trwałe (permanentne)

  • testowe

  • kontrolne.


Rodzaj zastosowanych materiałów pozwala na dodatkowe rozróżnienie kotwi stosowanych przez BBR:

  • splotowe - BBR CONA Sol: liny o średnicy 15,5 lub 12,5 mm odpowiednio 0,6” i 0,5”

  • drutowe - BBR V: druty o średnicy 7 mm

  • prętowe - pręty sprężające Macalloy)

  • kompozytowe - BBR CFRP: druty o średnicy 5 mm z włókien węglowych zatopionych w matrycy z żywicy epoksydowej).


Ponadto przepisy normowe niektórych krajów dzielą kotwie według klas precyzując dla każdej z nich wymagania odnośnie: okresu użytkowania, zabezpieczenia antykorozyjnego jak również ryzyka związanego z awarią. BBR Polska Sp. z o.o. stawia do dyspozycji inżynierów pełen zakres technologiczny sprężonych kotwi gruntowych wraz z ich wszystkimi zaletami konstrukcyjnymi i wykonawczymi, a w szczególności:

1 :: [2] :: 3


typowe zastosowanie kotew gruntowych

stabilizacja ścian wykopustabilizacja zbocza
:: e-kontakt ::