:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::systemy sprŕ┐enia
│o┐yskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
BBR Polska
systemy podwiesze˝
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
p│yty sprŕ┐one na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatnoÂci
polityka jakosci


Osi´┐Żgni´┐Żcie tych cel´┐Żw realizujemy poprzez:

 • motywowanie pracownik´┐Żw, umo´┐Żliwianie im ci´┐Żg´┐Żego rozwoju zawodowego i pog´┐Ż´┐Żbianie wiedzy fachowej;
 • kompleksow´┐Ż, solidn´┐Ż, terminow´┐Ż i kulturaln´┐Ż obs´┐Żug´┐Ż Klient´┐Żw powoduj´┐Żc´┐Ż wzrost ich satysfakcji;
 • utrzymywanie mo´┐Żliwie najlepszej wsp´┐Ż´┐Żpracy
  z krajowymi i zagranicznymi dostawcami
  i partnerami;
 • inwestowanie w ´┐Żrodki produkcji umo´┐Żliwiaj´┐Żce pracownikom ´┐Żwiadczenie us´┐Żug na poziomie spe´┐Żniaj´┐Żcym i przekraczaj´┐Żcym potrzeby klient´┐Żw;
 • ci´┐Żg´┐Że doskonalenie proces´┐Żw i dzia´┐Ża´┐Ż
  w ramach stosowanego systemu zarz´┐Żdzania jako´┐Żci´┐Ż.

Zarz´┐Żd firmy BBR Polska Sp. z o.o.
zapewnia ´┐Żrodki oraz deklaruje wraz z kadr´┐Ż kierownicz´┐Ż pe´┐Żne swoje zaanga´┐Żowanie w realizacj´┐Ż strategii i doskonalenie systemu zarz´┐Żdzania jako´┐Żci´┐Ż.

1 :: [2]


BBR Polska Sp. z o.o.

:: e-kontakt ::