:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::łożyskowanie konstrukcji
BBR Polska
systemy sprężenia
dylatowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
praca
polityka jakości


Osiągnięcie tych celów realizujemy poprzez:

 • motywowanie pracowników, umożliwianie im ciągłego rozwoju zawodowego i pogłębianie wiedzy fachowej;
 • kompleksową, solidną, terminową i kulturalną obsługę Klientów powodującą wzrost ich satysfakcji;
 • utrzymywanie możliwie najlepszej współpracy
  z krajowymi i zagranicznymi dostawcami
  i partnerami;
 • inwestowanie w środki produkcji umożliwiające pracownikom świadczenie usług na poziomie spełniającym i przekraczającym potrzeby klientów;
 • ciągłe doskonalenie procesów i działań
  w ramach stosowanego systemu zarządzania jakością.

Zarząd firmy BBR Polska Sp. z o.o.
zapewnia środki oraz deklaruje wraz z kadrą kierowniczą pełne swoje zaangażowanie w realizację strategii i doskonalenie systemu zarządzania jakością.

1 :: [2]


BBR Polska Sp. z o.o.

:: e-kontakt ::