:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::systemy sprężenia
łożyskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
BBR Polska
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatności
łożyska elastomerowe

Łożyska elastomerowe są elastycznym ogniwem łączącym dwa elementy konstrukcji, przekazującym występujące między nimi obciążenia
i przemieszczenia. Przenoszą one zarówno obciążenia stałe, jak i obciążenia spowodowane ruchem pojazdów. Łożyska elastomerowe absorbują siły wywołane przyspieszaniem i hamowaniem, wiatrem
i siłą odśrodkową, jak również siły wynikające
z pochyłego ustawienia elementów budowli.
Dzięki zastosowanym materiałom i specjalnej konstrukcji, łożyska mogą realizować przemieszczenia wywołane różnicą temperatur poszczególnych elementów konstrukcji. Łożyska elastomerowe absorbują również obroty wokół dwóch poziomych
osi obrotu.

Łożyska elastomerowe zbudowane są z naprzemian ułożonych warstw elastomeru i blach stalowych. Obydwa materiały są z sobą chemicznie związane podczas procesu wulkanizacji, dzięki czemu połączenie kauczuku z elementami zbrojenia jest odporne
na ścinanie i ściskanie.

Elastomery należą do grupy materiałów makromolekularnych, które pod wpływem obciążenia rozciągają się, by następnie po ustaniu tego obciążenia powrócić do swojego pierwotnego rozmiaru i kształtu.
Wwulkanizowane w łożyska stalowe blachy pełnią funkcję wzmocnienia.
Zgodnie z normą PN-EN 1337 łożyska elastomerowe mogą być wykonane z syntetycznego kauczuku chloroprenowego (CR) lub tańszego kauczuku naturalnego (NR) o stopniu ozonowym „0“.

Oferowane przez BBR Polska Sp. z o.o. łożyska elastomerowe odpowiadają wymaganiom Europejskiej Normy PN-EN 1337-3 i pomyślnie przeszły badania certyfikacyjne dzięki czemu posiadają odpowiednie świadectwo zgodności
i oznaczone są znakiem CE.
Oprócz kontroli wewnętrznej, produkcja łożysk elastomerowych podlega regularnemu monitoringowi zewnętrznemu sprawowanemu przez niezależny instytut nadzorczy.
Nadzór zewnętrzny obejmuje kontrolę nadzoru wewnętrznego oraz stosowania zapisów zawartych w normie PN-EN 1337-3.
Kontrola ta stanowi gwarancję wysokiej jakości produktów.
pobierz: Katalog łożysk LASTO(R)BLOCK   pobierz: Formularz danych łożyska  

Łożysko elastomerowe

Certifikat CEWymiary podlewki pod łożyskiem
Łożysko elastomerowe w obudowie stalowejŁożysko elastomerowe-ślizgowe
:: e-kontakt ::