:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::systemy sprężenia
łożyskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
BBR Polska
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatności
BBR CFRP

Charakterystyka systemu

BBR CFRP (ang.: Carbon Fibre Reinforced Polymer) jest systemem koncentrycznych kabli sprężających, wykonywanych z prętów o średnicy 5 mm, wykonanych z włókien węglowych. Pręty kotwione są w cylindrycznym zakotwieniu ze stożkowym otworem. Umieszczona w stożkowym otworze wiązka prętów zalana jest specjalną kompozycją żywiczną, zapewniającą optymalne przenoszenie naprężeń na styku pręt - żywica - stalowy korpus zakotwienia.
W ten sposób uzyskano pełne wykorzystanie właściwości włókien węglowych.

Kable BBR CFRP mogą być stosowane są do sprężania wszelkiego typu konstrukcji, wymagających wprowadzenia znacznych sił sprężających oraz odporności na działanie korozji (strefy nadmorskie, obiekty przemysłowe). Znakomita wytrzymałość zmęczeniowa, kilkakrotnie przewyższająca wymagania stawiane wantom mostowym, dodatkowo preferuje ten rodzaj kabli do zastosowań w odpowiedzialnych elementach obciążanych dynamicznie (lekkie stalowe kładki: wanty oraz cięgna, sprężanie pionowe fundamentów maszyn, itp). Specyfika materiału kompozytowego, z którego wykonane są kable, preferuje ich zastosowanie do sprężania zewnętrznego lub bez przyczepności.

[1] :: 2


Zakotwienie BBR CFRP

Naciąg kabli BBR CFRP

:: e-kontakt ::