:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::BBR Polska
systemy sprężenia
łożyskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ta polityka prywatności zawiera wymagane przez prawo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach powierzchni tego serwisu.

I. [Informacje wstępne i używane przez nas pojęcia] Aby Polityka Prywatności była czytelna, w tych miejscach gdzie tylko było to możliwe, odeszliśmy od stosowania formalnego, prawniczego słownictwa. Dlatego też, gdy piszemy „Ty”, „Ci” czy „Tobie” mamy na myśli użytkownika usługi. Poniżej znajduje się krótka lista definicji, która może pomóc w lepszym zrozumieniu polityki prywatności:
(a) BBR to BBR Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181529, NIP: 5260033223, czyli usługodawca udostępniający serwis;
(b) RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
(c) usługa to wszystkie usługi online BBR udostępniane w danej chwili w serwisie;
(d) serwis to strona internetowa www.bbr.pl;
(e) dane osobowe lub dane to wszelkie uzyskane od Ciebie w ramach serwisu informacje, które mogą pozwolić nam Cię zidentyfikować, szerszą definicję znajdziesz art. 4 pkt 1 RODO;
(f) przetwarzanie danych to operacja lub zestaw operacji jakie wykonujemy na danych osobowych – są to m.in. takie czynności zbieranie, przechowywanie, porządkowanie wykorzystywanie tych danych;

II. [Administrator Danych]: BBR (dane powyżej).

III. [Kontakt w sprawach związanych z danymi] W przypadku gdybyś miał wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@bbr.pl.

IV. [Jakie dane przetwarzamy?] Przetwarzamy dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszym serwisie, czyli m.in. te które znajdują się w tzw. plikach cookies (o których przeczytasz poniżej). W przypadku gdy masz wątpliwości jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane – zawsze możesz o to zapytać kierując do nas wiadomość na adres wskazany wyżej. Przetwarzamy również dane osobowe, które przesyłasz nam w przypadku skorzystania z opcji kontakt znajdującej się na stronie internetowej.

[1] :: 2 :: 3 :: 4 :: 5


Praca

:: e-kontakt ::