:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::systemy sprężenia
łożyskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
BBR Polska
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatności
misja firmy

Naszym celem jest utrzymanie wiodącej pozycji wśród firm z branży specjalistycznych usług inżynierskich. Poprzez promowanie trwałych rozwiązań konstrukcyjny oraz stosowanie nieszkodliwych dla środowiska naturalnego materiałów pragniemy stale przyczyniać się do podnoszenia standardów życia społecznego
w Polsce.

Będąc specjalistyczną firmą inżynierską, działającą
w branży budowlanej, świadczymy usługi naszym klientom w duchu poszanowania dobra wspólnego. Wierzymy, że takie postępowanie jest słuszne
i prowadzi w konsekwencji do podnoszenia jakości relacji społecznych, zarówno na poziomie kontaktów między przedsiębiorstwami, jak i na poziomie zatrudnionych w nich pracowników.

Zasada innowacyjności jest podstawą naszej codziennej działalności inżynierskiej.
Ciągłe poszukiwanie i wdrażanie przez zarząd
BBR Polska Sp. z o.o. efektywniejszych sposobów realizacji zobowiązań firmy ma na celu optymalne wykorzystanie zasobów materiałowych oraz wiedzy
i możliwości pracowników, którzy w hierarchii wartości firmy są – obok naszych klientów – na czołowym miejscu.

BBR Polska Sp. z o.o.
BBR Polska Sp. z o.o.

:: e-kontakt ::