:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::systemy sprężenia
łożyskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
BBR Polska
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatności
informacje ogólne

Jedne z pierwszych zastosowań technologii sprężania w budownictwie inżynieryjnym dotyczyły aspektów geotechnicznych, takich jak kotwienie konstrukcji w gruncie lub stabilizowanie zboczy. Po raz pierwszy kotwie BBR użyte zostały w 1951 roku do stabilizacji podziemnej części maszynowni elektrowni Maggia Verbano w Szwajcarii. Obecnie typowymi przykładami stosowania sprężonych kotwi gruntowych są:
  • zabezpieczanie ścian wykopów

  • stabilizacja zboczy

  • zabezpieczanie konstrukcji zagłębionych poniżej poziomu wody gruntowej

  • kotwienie fundamentów konstrukcji inżynierskich

  • budowa tuneli

  • naprawa, wzmacnianie i/lub modernizacja zapór wodnych.


Niezależnie od zastosowanego materiału każda kotew składa się z następujących elementów:

  • głowicy kotwiącej przenoszącej siłę naciągu z cięgna na konstrukcję kotwioną

  • buławy (przenoszącej siłę kotwiącą z cięgna na otaczający grunt)

  • wolnej długości cięgna pomiędzy buławą a głowicą kotwiącą, gwarantującej elastyczne odkształcenia kotwi przy wzroście obciążeń.

[1] :: 2 :: 3


typowe zastosowanie kotew gruntowych

stabilizacja ścian wykopustabilizacja zbocza
:: e-kontakt ::