:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::BBR Polska
systemy sprężenia
łożyskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatności
informacje ogólne

Okresowe zmiany warunków pracy konstrukcji (temperatura, wilgotność, osiadanie podłoża)
oraz zmieniające się ich właściwości materiałowe (skurcz, relaksacja, pełzanie) powodują, że kształty budowli podlegają nieustannym niewielkim korektom.
Zjawiska te są na etapie projektowania konstrukcji przewidywane, a ich efekty kontrolowane między innymi poprzez określenie miejsc i sposobów podarcia elementów. Odpowiednie łożyskowanie pozwala na zagwarantowanie projektowanej pracy konstrukcji
i uniknięcie niekontrolowanych deformacji, często prowadzących do zniszczenia.

Nie mniej istotnym elementem szczegółowego projektowania jest rozwiązanie detali konstrukcyjnych przerw dylatacyjnych - „pustek” kompensujących okresowe niewielkie zmiany wymiarów elementów zarówno nośnych, jak i drugorzędnych.

W zależności od wielkości oraz rodzaju przerw dylatacyjnych urządzeniom dylatacyjnym stawiane
są różne wymagania. Projektanci określają szczegółowo sumaryczne wielkości przemieszczeń
i obrotów dylatowanej konstrukcji w płaszczyznach
i kierunkach odpowiadających przyjętemu schematowi łożyskowania. Na podstawie warunków eksploatacji oraz wymagań klienta określeniu podlega również szczelność urządzenia. Niejednokrotnie wymaga się przewidzenia specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych, aby zapobiec tzw. „klawiszowaniu” (różnicy przemieszczeń na krawędziach szczeliny dylatacyjnej) elementów konstrukcyjnych lub przeniesieniu znacznych odkształceń terenu, spowodowanych
przez szkody górnicze.

[1] :: 2


Naturalna dylatacja - Uskok San Andreas w Kaliforni, USA

Modułowe urządzenie dylatacyjneDylatowanie konstrukcji budynku użyteczności publicznej
Dylatowanie konstrukcji płyty parkingowejMontaż palcowego urządzenia dylatacyjnego
:: e-kontakt ::