:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::BBR Polska
systemy sprężenia
łożyskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatności
informacje ogólne

Utrzymanie, naprawy i modernizacje – wyzwanie dla budownictwa w nowym tysiącleciu

Inwestycje w istniejącą infrastrukturę stanowią dla każdego państwa jedną z najpoważniejszych pozycji budżetu. Umiejętność utrzymania odpowiedniego stanu technicznego majątku trwałego to ważny czynnik rozwoju. Wczesna identyfikacja i naprawa wad konstrukcyjnych i estetycznych jest podstawowym warunkiem zapewniającym ciągłość użytkowania obiektów budowlanych i zachowania ich wartości rzeczowej.

Wzmacnianie konstrukcji jest często nieodzowne dla poprawy niezadowalającej lub niewystarczającej nośności, lub dla spełnienia zmieniających się wymagań normowych określających warunki użytkowania modyfikowanego obiektu.

Budowlany boom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych pozostawił wielu krajom spadek w postaci obiektów o wysokim stopniu wyeksploatowania, które wymagają podjęcia pilnie działań naprawczych.

Jest to nowe wyzwanie nadchodzącego tysiąclecia w przemyśle budowlanym. Grupa BBR ma w tej dziedzinie znaczące osiągnięcia.

[1] :: 2


:: e-kontakt ::