:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::systemy sprŕ┐enia
│o┐yskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
BBR Polska
systemy podwiesze˝
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
p│yty sprŕ┐one na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatnoÂci
polityka jakosci

Firma BBR Polska Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom kompleksowe prace projektowe i wykonawcze
w zakresie budowy, napraw, wzmocnie´┐Ż i modernizacji wszelkich obiekt´┐Żw in´┐Żynierskich z zastosowaniem specjalistycznych technologii wdra´┐Żanych w grupie
BBR od 60 lat.

Podstaw´┐Ż naszej d´┐Żugoterminowej strategii jest:

 • propagowanie i ci´┐Żg´┐Ży transfer nowoczesnych technologii in´┐Żynierii budowlanej w celu osi´┐Żgni´┐Żcia poziomu prac in´┐Żynierskich nie odbiegaj´┐Żcego
  od najlepszych standard´┐Żw ´┐Żwiatowych;
 • dzia´┐Żanie zawsze zgodnie z etyk´┐Ż zawodow´┐Ż
  i zasadami uczciwej konkurencji;
 • ci´┐Żg´┐Że powi´┐Żkszanie zakresu oraz zasi´┐Żgu dostaw
  i us´┐Żug z zachowaniem wytyczonych wysokich standard´┐Żw ich jako´┐Żci.

  [1] :: 2


BBR Polska Sp. z o.o.

:: e-kontakt ::