:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::łożyskowanie konstrukcji
BBR Polska
systemy sprężenia
dylatowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
praca
polityka jakości

Firma BBR Polska Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom kompleksowe prace projektowe i wykonawcze
w zakresie budowy, napraw, wzmocnień i modernizacji wszelkich obiektów inżynierskich z zastosowaniem specjalistycznych technologii wdrażanych w grupie
BBR od 60 lat.

Podstawą naszej długoterminowej strategii jest:

 • propagowanie i ciągły transfer nowoczesnych technologii inżynierii budowlanej w celu osiągnięcia poziomu prac inżynierskich nie odbiegającego
  od najlepszych standardów światowych;
 • działanie zawsze zgodnie z etyką zawodową
  i zasadami uczciwej konkurencji;
 • ciągłe powiększanie zakresu oraz zasięgu dostaw
  i usług z zachowaniem wytyczonych wysokich standardów ich jakości.

  [1] :: 2


BBR Polska Sp. z o.o.

:: e-kontakt ::