:: bbr polska innovative engineering ::

 :: e-kontakt ::systemy sprężenia
łożyskowanie konstrukcji
wzmocnienia, naprawy
dylatowanie konstrukcji
BBR Polska
systemy podwieszeń
grunt zbrojony Panel Wall
kotwy gruntowe
płyty sprężone na gruncie
stropy kablobetonowe
listy realizacyjne
kontakt
linki
BBR Revue
Polityka prywatności

Stale rosnące wymagania inwestorów oraz architektów zmuszają konstruktorów do projektowania przekryć stropowych opartych na siatkach słupów o stosunkowo dużych rozstawach [m]: 8 x 10; 10 x 10; 8 x 16; 7,5 x 15; itp.. Jednocześnie obserwowana jest tendencja do ograniczania wysokości konstrukcyjnej stropów (szczególnie budynków wielopiętrowych) w celu zwiększenia, tak cennej, powierzchni użytkowej budynku.

Bliższa analiza pokazuje, że zastosowanie technologii kablobetonu w konstrukcji stropów wychodzi naprzeciw powyższym oczekiwaniom. Kable sprężające umieszczone wewnątrz przekroju konstrukcji, których indywidualnie dobrana trasa jest dopasowana do przebiegu momentów zginających, pozwalają na zwiększenie rozstawu słupów i/lub uzyskania bardziej smukłych przekryć stropowych w porównaniu do alternatywnych rozwiązań ciężkich stropów żelbetowych, prefabrykatów strunobetonowych czy z zastosowaniem dźwigarów stalowych.

Ponadto stropy projektowane i wykonywane z zastosowaniem kablobetonowych technik sprężania nie mają ograniczeń projektowych i wykonawczych występujących w prefabrykowanych stropach strunobetonowych o analogicznych rozstawach słupów. Sploty stali sprężającej kabli posiadają zwykle otulinę betonową o grubości około 5 cm, co całkowicie zapewnia taką samą wytrzymałość ogniową konstrukcji jak dla analogicznej konstrukcji żelbetowej.

Poniżej podajemy w skróconej formie podstawowe informacje na temat możliwych rozwiązań monolitycznych stropów kablobetonowych. Mamy nadzieję, że dane te pozwolą na bardziej swobodne podejmowanie decyzji w dziedzinie kształtowania rozwiązań konstrukcyjnych, zarówno na etapie projektowania wstępnego jak i fazy wykonawczej.

[1] :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6


zbrojenie stropu kablobetonowego

przykład realizacjiprzykład realizacji
wykres momentów od ciężaru własnegoschemat układu kabli w stropie   stropy kablobetonowe...


:: e-kontakt ::